Det här är livscoaching

Vi har alla drömmar om förändringar som skulle göra livet bättre, intressantare, mer glädje- och lustfyllt. Vardagens rutiner pockar dock på vår uppmärksamhet hela tiden. Drömmen hamnar allt längre i bakgrunden och till slut kanske vi glömmer den. Tills en dag då det kanske inte längre är möjligt att fortsätta på den invanda vägen.

Livscoachingens utgångspunkt är att coachen har alla frågor och du har alla svar. I vårt samtal skapar vi tillsammans en karta över nuläget och hur du vill framtiden ska se ut. Kartan kan bestå av situationer, tankar, känslor, hinder och möjligheter. Frågorna hjälper dig att finna de svar som löser upp hindren så att du kan ta nya steg mot ditt mål. I livscoaching utgår man från nuet och ser framåt. Därför är det inte en terapiform. Det är vi själva som hindrar oss från att gå framåt genom våra tankemönster. De tankar vi har skapar känslor och övertygelser som hindrar oss från att våga leva ett bättre liv. Med coachande frågor kommer du bli mer medveten om dina mönster och därmed upptäcka dina svar på det som hindrar dig.

När du kontaktar mig för coaching kommer jag be om lite kontaktuppgifter. Därefter bestämmer vi dag och tid för samtal och sedan sker coachingen med cirka 2 veckors mellanrum. Coachingen sker via mobilsamtal eller Skype. Vill du hellre besöka mig är du välkommen att göra det.