Formulera uppgiften friare och enklare.

Ett sätt att undvika misslyckande handlar om att formulera uppgiften rätt. Är den formulerad fel är risken att du genomför den på ett sätt som inte stämmer med hur du vill utföra den. Du kanske inte ens tänker på att ditt sätt att utföra den är vad som leder till att du misslyckas. Tänk om det är så att du har lärt dig hur man misslyckas men inte hur man lyckas med det du vill genomföra? Då vet du nog inte heller hur du vill genomföra den, eftersom det enda sätt du kommer på, omedvetet är rätt sätt. Du behöver således tänka på att formulera uppgiften friare och enklare för att gå i mål nöjd.

Uppgiften “Öva självdisciplin i 30 dagar och nå målen” formulerade jag så här:

Under 30 dagar ska jag ställa klockan 2 timmar tidigare än brukligt, motionera en timme oavsett väder. Det innebär en promenad på 6 km. Därefter duscha. Meditera 10 minuter. Dricka en kopp kaffe medan jag skriver 1 timme på en ny bloggartikel.

Ser helt ok ut, eller hur? Men jag har omedvetet tolkat det som en serie uppgifter som ska utföras i en följd. Se nu på den här uppställningen istället:

  • Gå upp 2 timmar tidigare under 30 dagar.
  • Motionera 1 timme (6 km) varje dag oavsett väder
  • Meditera 10 minuter dagligen under 30 dagar
  • Skriv 1 timme om dagen under 30 dagar

Sök enkelhet

Skillnaden är i mina ögon att den första listan kräver mer energi därför att alla uppgifter ser ut att följa direkt på varandra. Den andra listan är mer öppen och kan utföras när som helst under dagen, förutom den första punkten. Den första listan består egentligen av en enda punkt med en serie uppgifter. Det är mer krävande eftersom en enda missad del betyder att hela uppgiften misslyckas. Den andra listan består av fyra, av varandra oberoende punkter. Missar man en har man ändå lyckats med de resterande tre. Vill du veta resultatet av disciplinövningen hittar du det här.

Hur tänker jag?

Hur kom jag fram till denna slutsats? Jo, -den fjärde dagen försov jag mig och var därför lite ofokuserad. Dels valde jag en annan sträcka för motionspasset, dels var det perfekt väder för en kajaktur, vilket jag verkligen ville prioritera. Jag brukar paddla kajak så fort vädret är varmt och soligt nog. Dessutom hade jag inte kunnat paddla under tre veckor på grund av konvalescensen efter en operation. Jag ordnade min packning och for iväg ut på sjön direkt efter motionspasset. Ute på en ö där jag gick iland för att sola och bada, kunde jag sedan genomföra resten av uppgifterna: meditationen och skriva en bloggartikel. Det var då det gick upp för mig att det fanns fler sätt att lösa övningen på.

Den första lösningen är ett uttryck för konvergent tänkande: att hitta en specifik lösning på ett problem eller uppgift. Den andra lösningen är ett resultat av divergent tänkande: av att tänka i flera riktningar och hitta fler sätt att lösa problemet eller uppgiften på. Att stanna vid den första lösningen håller oss omedvetna om att det finns andra, kanske bättre sätt att lösa uppgiften på. Om inte annat är det ett bra sätt att träna sin kreativitet på. Vill man finna sin egen väg kan man behöva all kreativitet i världen.

Summering

Om nu resultatet blir detsamma, varför ska man då anstränga sig mer än vad som behövs? Det tycker jag verkar dumt eftersom risken för misslyckande är större med den första tolkningen. Att formulera uppgiften friare och enklare ökar dina chanser att lyckas med det du vill, eftersom det ger dig större svängrum för hur du ska bära dig åt. Bind inte fast uppgiften i tid – låt den ha lösa tyglar. Det blir roligare att genomföra saker om man kan göra dem när man vill under dagen. Låt bara det som måste göras vid en viss tid fixeras efter klockan och genomför dem då.