Bloggen byter namn

Bloggen byter namn till Enkelheten – det autentiska självet. Under  en längre tid har artiklarna här handlat om en kritik gentemot självförverkligandeidén såsom den allmänt uppfattas. Skepticismen har inte minskat med tiden – tvärtom. Självförverkligandeidén handlar i allt ökande grad om egoism och inte något mer än så. Bokförlag, kursanordnare och coacher representerar en tolkning av självförverkligandet som om det handlade om en ”do-it-yourself”- kurs. Det nya namnet ”Enkelheten – det autentiska självet” lämnar inga uppenbarade betydelser, vilket är avsiktligt. Det är inte den exakta tolkningen som är målet, men sökandet efter målet. Det är i den kreativa processen, i formulerandet, meningen finns. Att komma fram är bara startpunkten för nya frågor, kreativitet och mening. Vissa saker måste alltid få fortsätta existera oåtkomligt för språket. Så är det med Självförverkligande bl.a.