Meny Stäng

Vägen dit

Som coach har jag många verktyg som alla syftar till att de ska vara till hjälp på din väg till ditt mål.

GROW-modellen består av de fyra stegen: Goal, Reality, Options, Wrap up. Modellen är särskilt användbar när det gäller att kartlägga blockeringar och hinder mellan Nuläge och Mål.

Verktyg från Lösningsfokuserad metodik (LFM) i form av speciella frågor som är karakteristiska för LFM. De är särskilt användbara för att tydliggöra utövarens mål och dess följder.

Ibland använder jag “fulfillment coaching” när klienten brottas med meningsfrågor. Då kan samtal kring Framtidsjaget, Värderingskartläggning och Livshjulet vara till hjälp.

Processcoaching är användbart i situationer när utövaren överväldigas av starka känslor. Då handlar det mer om att lyssna intensivt, vara närvarande i nuet och agera på intuition.

Jag är även Certifierad Mental Tränare och kan hämta verktyg därifrån, vilka är kraftfulla för att uppleva den önskade verkligheten redan innan den är skapad.

Zenmeditation och Mindfulness är också mycket bra stöd för att hjälpa dig mot målet och som jag har god erfarenhet av.

Coachingrelationen

Relationen mellan utövare och coach är central för hur effektivt vi kan jobba tillsammans.

Det måste finnas en vilja att skapa och utveckla förtroende för varandra. Utövaren bör kunna anförtro sig till coachen för att denne ska kunna gå på djupet i coachingen, tex använda sig av det djupa lyssnandet och sin intuition. I takt med att förtroendet utvecklas, blir också relationen mer trygg och avslappnad, vilket bidrar till kvaliteten i samtalet och de lösningar som kan skapas.

Utövaren ansvarar för vad vi ska prata om, vad målet är, och att genomföra de uppgifter som vi tillsammans beslutat om till nästa gång vi träffas.

Coachen ansvarar för att föra processen framåt, att följa ICF:s 1 etiska riktlinjer på ett professionellt sätt, att vara konfidentiell och inte tala om det som händer med utomstående.

Kommunikationen bör vara rak och ärlig åt båda håll. Förväntningarna uttalade och kanske satta på pränt i form av ett coachingavtal, om utövaren så vill.

Definition

Det finns ett flertal olika “skolor” inom coaching, precis som inom andra “hjälpyrken”.

Mitt synsätt är att coaching utgör ett avgränsat sätt att utveckla människor professionellt och personligt. Relationen mellan coach och utövare (du) är likställd och frivillig. Coachens fokus ligger på processen och är inriktad på lösningar och möjligheter. Tidsperspektivet ligger på nuet och framtiden.

Coaching är inte terapi och försöker inte “laga” nåt som gått sönder i historien.

Det är heller inte mentorskap, som bygger på en större sakkunskap om tex en ledarskapsroll.

Coachen behöver egentligen inte kunna något om problemet i sig, eftersom coachingen handlar om att använda rätt verktyg i rätt sammanhang, för att frigöra utövarens egna, ofta dolda, resurser. Coachen tillhandahåller också sin personliga bank av erfarenheter och kunskaper för utövaren.

Noter
  1. International Coach Federation[]