Om…

Enkelheten har funnits sedan februari 2006. Under åren har den haft ett antal versioner med olika innehåll. Den senaste versionen varade ett par år och handlade om livscoaching. Den var mest en företagsliknande sajt vars syfte var marknadsföring av mina tjänster. I april 2022 att återtog den bloggformatet med fokus på ”Spiritual Awakening”, ”Truth Awakening”, ”Enlightenment” och besläktade ämnen.

Denna sidas syfte

Syftet med sidan är egoistiskt, vilket låter som en självmotsägelse från en snubbe som färdas längs ”The Pathless Path”. För några år sedan då uppvaknandet slog ner som en bomb, kom jag på vindlande vägar fram till ett väldigt annorlunda perspektiv på ungefär allt. Det perspektivet är ”Non-dualism”. Mitt intresse är i första hand att underhålla min egen process av uppvaknande. Om det är till nytta för någon annan på en liknande resa – håll tillgodo.